สำนักงานส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาไทย
(Thai Educational Network Promote Office)

stu2.jpg
 
สสศ_edited.jpg

เกี่ยวกับเรา

 

Who We Are

images.jpg

Thai Educational Network Promote Office is found in 2018 โดยความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรเครือข่ายครู นักเรียน และผู้ปกครองทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
Thai Educational Network Promote Office ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเชื่อว่าการพัฒนาทรัพากรมนุษย์เป็นหัวใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
นอกจากนี้Thai Educational Network Promote Office ยังได้เปิดองค์กรลูกขึ้น คือกองทุนนักเรียนไทย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมด้านการเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษา

 
Students_of_Nan_Hua_High_School,_Singapo

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักที่มีพลังจากการได้รับความร่วมมือของบรรดาเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

 
Ban_Hat_Suea_Ten_School_in_6-2010.jpg

 Our Mission

ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย

Join Us
 

มูลค่า

" The Power of Network "

Student_in_Uttaradit_Darunee_School.jpg
 
666.jpg

Board of Director

 

ประธานกรรมการ
Chairman
ศ.ดร.ชัยพร ธนถาวรกิจ
Professor Chaiporn Thanathavornkit, Ph.D.

127483.jpg
 

กรรมการ
Executive Director
ดร.นาวิน มีนะกรรณ
Nawin Meenagun, Ph.D.

300026.jpg
 

กรรมการ
Executive Director
ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
Asst Professor Thongchai Srionethana, Ph.D.

tongchai2.png
 

กรรมการ

Execeutive Director

ดร.เรืองชัย กลางขุนทด

Ruengchai Klangkuntod, Ph.D.

69843329_1169775233227696_91133394930368
 

ผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการ
Director General
ดร.สิทธิพร ดาดาษ
Sittiporn Dadas, Ph.D.

maxresdefault.jpg
 

General Manager
เกียรติคุณ รัตนวราหะ
Kiattikun Rattanavaraha

127412.jpg
 

องค์กรของเรา
Nakrienthai Fund

logo_ok.jpg

กองทุนนักเรียนไทย

Nakrienthai Fund

สำนักงานส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาไทย ได้จัดตั้งกองทุนนักเรียนไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยมีความมั่นคงด้านอนาคตการศึกษา

 
 

Upcoming Events

 • Event
  พฤ. 09 ม.ค.
  San Francisco
  09 ม.ค. 2568 11:30
  San Francisco, CA, USA
  Don't Miss Out
  Share
 • Event
  พฤ. 06 ก.พ.
  San Francisco
  06 ก.พ. 2568 10:00
  San Francisco, CA, USA
  Nothing Like It
  Share
 • Event
  จ. 17 มี.ค.
  San Francisco
  17 มี.ค. 2568 17:00
  San Francisco, CA, USA
  Join Us
  Share
 

Contact Us

Thanks for submitting!